Vòng điều hòa huyết áp Pip magneloop

-30%
[T60cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản [T60cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 430.000₫

-30%
[T45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản [T45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 430.000₫