Vòng điều hòa huyết áp Nhật Bản

-64%
[Size 60cm xanh] Vòng điều hòa huyết áp EX Nhật Bản [Size 60cm xanh] Vòng điều hòa huyết áp EX Nhật Bản

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 900.000₫

-63%
[Size 45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp EX Nhật Bản [Size 45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp EX Nhật Bản

Giá khuyến mại 298.000₫

Giá cũ: 800.000₫

-30%
[T45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản [T45cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 430.000₫

-30%
[T60cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản [T60cm hồng] Vòng điều hòa huyết áp Magneloop, Nhật Bản

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 430.000₫

-26%
[M hồng] Vòng điều hòa huyết áp WALCE NECK JOIN [M hồng] Vòng điều hòa huyết áp WALCE NECK JOIN

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 430.000₫

-26%
[L hồng] Vòng điều hòa huyết áp WALCE NECK JOIN [L hồng] Vòng điều hòa huyết áp WALCE NECK JOIN

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 430.000₫